Wsparcie finansowe na otworzenie sklepu internetowego - czy i gdzie można się o nie ubiegać ?

Założenie własnej firmy wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów finansowych. Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem własnej działalności, być może interesuje cię, skąd pozyskać niezbędne środki. Warto zdawać sobie sprawę, że jako nowy przedsiębiorca masz możliwość skorzystania z różnych źródeł wsparcia, takich jak dotacje oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeżeli zastanawiasz się, czy istnieje dotacja przeznaczona specjalnie na założenie sklepu internetowego oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, niniejszy artykuł poświęcony jest dokładnemu zrozumieniu tego zagadnienia.

CZY MOGĘ LICZYĆ NA DOTACJĘ NA URUCHOMIENIE SKLEPU INTERNETOWEGO?

Odpowiedź na to pytanie jest dwuznaczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na uruchomienie sklepu internetowego. Niemniej jednak, istnieje opcja ubiegania się o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli sklep online ma stanowić uzupełnienie istniejącej działalności punktu stacjonarnego.

Czy warto zdecydować się na otwarcie sklepu stacjonarnego jedynie w celu uzyskania dofinansowania? Odpowiedź na to pytanie jest subiektywna i zależy od wielu czynników, takich jak specyfika branży i indywidualne okoliczności. Warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Należy pamiętać, że w świecie internetowym konkurencja jest ogromna i stale rośnie. Małe sklepy internetowe mogą mieć trudności w konkurowaniu z gigantami, takimi jak Allegro czy sieciówki. Pomimo tego, że wielu Polaków dokonuje zakupów online, nie należy bagatelizować grupy klientów preferujących tradycyjne formy zakupów.

Sklep stacjonarny zlokalizowany w atrakcyjnym miejscu, oferujący interesujący asortyment i zapewniający obsługę na najwyższym poziomie, może być trafionym pomysłem. Mimo pozornej złożoności połączenia działalności offline i online, warto spojrzeć na to jako na dwie różne ścieżki sprzedaży, pozwalające dotrzeć do zróżnicowanej grupy odbiorców.

WSPARCIE DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jest limitowane do maksymalnie 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przy czym konkretna kwota dotacji może się różnić w zależności od danego PUP. Każdy Urząd Pracy posiada indywidualny regulamin dotyczący przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co sprawia, że warto zapoznać się z nim przed złożeniem wniosku. Osoby uprawnione do ubiegania się o dotację na założenie działalności gospodarczej to te, które spełniają następujące warunki:

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE ?

Środki pozyskane z dotacji na otwarcie sklepu lub innej działalności muszą być przeznaczone zgodnie z określonymi kryteriami. Można je wykorzystać na zakup środków trwałych, takich jak maszyny i sprzęt niezbędny do prowadzenia danej działalności, oprogramowanie, materiały reklamowe (z pewnymi ograniczeniami), remont lokalu, a także na pomoc prawną i doradztwo związaną z rozpoczęciem działalności. Ważne jest zaznajomienie się z regulaminem przyznawania środków przez Urząd Pracy, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.

Jednak istnieją również kategorie wydatków, na które nie można przeznaczyć uzyskanych funduszy. Szczegółowe informacje w tej kwestii powinny być zawarte w regulaminie dotacji udostępnionym przez Urząd Pracy. Środki nie mogą być używane m.in. na opłaty skarbowe, składki ZUS, wynagrodzenia dla pracowników, zakup kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej oraz ubezpieczenia.

DOFINANSOWANIE I CO DALEJ?

Warto mieć świadomość, że korzystanie z dofinansowania z Urzędu Pracy (UP) na rozpoczęcie działalności gospodarczej niesie ze sobą określone zobowiązania. Przede wszystkim konieczne jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a otrzymane środki muszą być wykorzystane zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku, spełniając określony harmonogram czasowy (terminy są precyzyjnie określone przez UP). Umowa narzuca również obowiązek kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy, bez możliwości zawieszenia. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania firmy zabranione jest podejmowanie zatrudnienia. To tylko kilka kluczowych zobowiązań. Należy dokładnie przeanalizować umowę, ponieważ naruszenie jej warunków wiąże się z koniecznością zwrotu całej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami.

JAK STWORZYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA OTWARCIE SKLEPU ONLINE?

Należy skupić się na starannym przygotowaniu wniosku, ponieważ to od jego jakości zależy możliwość otrzymania dotacji na sklep (zarówno stacjonarny, jak i internetowy). Kluczowe jest umiejętne przedstawienie naszego pomysłu, aby przekonać urzędników o potencjale sukcesu naszego przedsięwzięcia. W treści wniosku warto uwzględnić informacje dotyczące proponowanej kwoty oraz szczegółowy opis planowanego rozdziału środków z dofinansowania. Chociaż formalnie nie jest konieczne dołączanie biznesplanu do wniosku, przekonujący biznesplan może istotnie wpłynąć na pozytywną ocenę naszej propozycji. Dodatkowo, warto załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje. Mimo że nie jest wymagany wkład własny, jego ewentualne uwzględnienie może być argumentem decydującym o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej.

WSPARCIE FINANSOWE DLA SKLEPU ONLINE

Podczas poszukiwania finansowania na rozpoczęcie własnej działalności, zaleca się rozważenie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich. Co istotne, dotacje te mogą być wykorzystane na stworzenie samodzielnego sklepu internetowego, a ich kwota może nawet wynieść do 600 tysięcy złotych. Aktualne nabory wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kto może skorzystać z dofinansowania, jaką kwotę można uzyskać, na co można przeznaczyć fundusze, kryteria wyboru projektów oraz wzory wniosków, znajdują się na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.